Česká verze English version

Tipy na výlet

Kaple sv. Josefa v Podlesí

Vzdálenost: 5 Km

Máte-li chuť na kratší procházku v délce asi 2 hodin, vydejte se z chalupy u Bednářů do kopce k obecnímu úřadu. Zde zahněte vpravo směrem k hřišti za úřadem. Pěšinou za hřištěm se vydejte kolem třech domů směrem do polí a dále po loukách k Nové Rudné směrem na Malou Morávku. Je to příjemnější varianta, než jít po asfaltové cestě. Když dojdete k rozcestníku za železniční zastávkou Nová Rudná, dejte se dál po cyklostezce 6079 směrem od silnice a po necelých 2 kilometrech přijdete ke kapli. Pokud se chcete podívat dovnitř kaple, kontaktujte předem telefonicky pana..... z domu pod kaplí směrem dál po cyklostezce. Tomuto pánovi také patří koně pasoucí se pod kaplí, na které je vždy nádherný pohled.

Něco málo z historie:

K založení Podlesí (Wiedergrun) došlo roku 1634 na podnět prvního místodržitele Řádu německých rytířů v Bruntále, Georgie Wilhelma von Elkershausen. Zpočátku Podlesí patřilo k farnosti Stará Rudná (Alt Vogelzeifen, dnes Rudná pod Pradědem).

Roku 1748 postavená otevřená dřevěná kaple sloužila nejprve jako zvonice s věžičkou a obec slíbila, že bude kapli navěky udržovat ze svých prostředků, zachová ji v dobrém stavu a nedá jí zaniknout. Téhož roku nechal bruntálský purkrabí ve Vratislavi ulít a posvětit zvon ke cti sv. Jana, Karla Bartolomějského a Kristiána.

V roce 1776 obec kapli přestavěla – zvětšila, vyzdobila, doplnila varhanami i liturgickým vybavením, takže objekt se definitivně změnil v kapli s pravidelnými bohoslužbami. Na počátku 19. století vedle kaple vznikl hřbitov obklopený kamennou zdí krytou Šindelkou stříškou. První pohřeb se zde konal v září 1808. Roku 1812 místní obyvatelé obnovili před kaplí kříž z modřínového dřeva.

Od roku 1820 působilo v kapli růžencové bratrstvo a kostelní spolek, zřízený obcí pro správu kaple. V roce 1842 věžičku kaple nadstavili a zakryli šindeli, za účelem zřízení nové dlaždicové podlahy byla kaple podezděna a uvnitř vybílena. O 5 let později přibylo pro kůr 14 lavic, opravila se hřbitovní zeď a roku 1848 ulil zvonař Stanke z Olomouce pro tuto kapli druhý zvon. Když v roce 1856 starý zvon rozpukl, byl v roce 1862 přelit zvonařem Wolfgangem Strauberem z Olomouce.

Roku 1858 dosloužily i staré varhany, za několik měsíců zbudoval nové Engelbert Klos z Andělské Hory. Finanční těžkosti však způsobily, že roku 1860 převzala od obce Podlesí správu kaple fara ve Staré Rudné náležející Řádu německých rytířů.

Během první světové války došlo k zrekvírování zvonů pro válečné účely, nový zvon pořídila obec v roce 1930 ke cti sv. Josefa.

Po roce 1945 v souvislosti s vysídlením převážně německého obyvatelstva zdejší obce se na hřbitově přestalo pohřbívat a později byl zcela zrušen. Od konce války chátrající kapli se podařilo zachránit a na svatodušní svátky 1993 byla olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem zasvěcena Dobrému Pastýři.

Od ledna 1999 podaný návrh na zařazení kaple s areálem hřbitova za kulturní památku byl Ministerstvem kultury ČR schválen v únoru 2004.

Copyright © 2012 Chalupa u Bednářů | Programing by Webové studio Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0! | Valid CSS!   .